Samferdsel

Drift og vedlikehold


SET Elektro har høy kompetanse innen styring, regulering og overvåkning. Vi har flere rammeavtaler med bl.a Statens Vegvesen og en rekke kommuner på drift og vedlikehold av tunneler, lyskryss og trafikkteknisk utstyr som bl.a variable skilt og video-overvåkningsanlegg.

Referanser:

  • Moss Kommune
  • Ås Kommune
  • Statens Vegvesen Region Sør
  • Statens Vegvesen Region Øst
  • Vestfold og Telemark Fylkeskommune
  • Tønsberg Kommune
  • Mesta
  • Carl C. Fon