Mennesket i fokus: HMS og miljø

HMS og miljø


Vår filosofi er å gjøre kunden fornøyd – det vil si riktig utført arbeid til riktig tid, i henhold til gjeldende forutsetninger og inngåtte avtaler.

I SET Elektro legger vi stor vekt på HMS, kvalitet og dokumentasjon – nettopp fordi vi skal være en trygg og sikker bedrift – både for ansatte, kunder og publikum. Alle våre oppdragsgivere skal være trygge på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag. Både i store og små sammenhenger er vi opptatt av å ivareta kunder, ansatte og våre omgivelser.

Gjennom styrte rutiner og kontinuerlig forbedring etterstreber vi å finne løsninger slik at det ytre miljøet ikke blir skadet eller forringet. SET Elektro har avtale med det landsomfattende miljøselskapet Ragn-Sells og har dokumenterte rutiner for ivaretakelse av miljø. Det er etablert et system for kildesortering, og Ragn-Sells er sertifisert etter miljøstyringssystemet ISO 14001:2004.

Alle avdelingene i SET Elektro ble i 2018 Miljøfyrtårnsertifisert. Under ligger utdrag fra siste Klima- og Miljørapport.

rapportering.miljofyrtarn.no/stats/144039

rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141619

rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141639