Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for ett godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

I SET Elektro legger vi stor vekt på HMS– nettopp fordi vi skal være en trygg og sikker bedrift som kontinuerlig jobber for at alle skal ha det bra på jobb, og komme trygt hjem etter endt arbeidsdag. Alle våre oppdragsgivere skal være trygge på våre vurderinger, og at vi gjør vårt beste – hver eneste dag. Både i store og små sammenhenger er vi opptatt av å ivareta kunder, ansatte og våre omgivelser.

Helse- Vi har troen på å jobbe langsiktig og forebyggende med HMS. Vi er opptatt av å legge til rette for å ivareta alle våre ansattes fysiske og psykiske helse. SET Elektro har avtale med Avonova Bedriftshelsetjeneste og alle våre ansatte er jevnlig inne til helsekontroller.

Miljø- Siden 2018 har bedriften vært miljøfyrtårnsertifisert. Vi jobber målrettet for å forbedre oss gjennom små og store grep innen avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi er opptatt av å utnytte ressursene godt, forurense lite og å setter et minst mulig økologisk fotavtrykk. SET Elektro har avtale med det landsomfattende miljøselskapet Ragn-Sells og vi har dokumenterte rutiner for ivaretakelse av miljø og har etablert et system for kildesortering.

Sikkerhet- Vi jobber i et miljø som består av mange faremomenter hver dag. Og for dette har vi innarbeidet rutiner og sikkerhetstiltak som skal hjelpe alle våre ansatte å arbeide sikkert og unngå skader og ulykker.

Alle avdelingene i SET Elektro ble i 2018 Miljøfyrtårnsertifisert. Under ligger utdrag fra siste Klima- og Miljørapport.

rapportering.miljofyrtarn.no/stats/144039

rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141619

rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141639