I SET elektro har vi i mange år jobbet godt og målrettet for å etablere et godt kvalitetssystem, noe som har resultert i at bedriften i 2021 ble ISO 9001 sertifisert.

Vi benytter et styringssystem som er sentralt i vår kvalitetsledelse. Vi har utarbeidet god kvalitetsstyring og gode rutiner så vi til enhver tid kan jobbe med å forbedre oss. Dette er viktig for oss i SET elektro AS for å sikre vedvarende kvalitet og sikkerhet for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Dette er et kontinuerlig arbeid som sikrer at prosedyrer, lover og regler blir fulgt.

Et viktig prinsipp som gjelder, er at saker søkes løst på et lavest mulig nivå. Den som ser utfordringen, er gjerne også den som ser hvilke tiltak som kan gjennomføres. Bred og aktiv medvirkning fra medarbeidere, og en klar ansvarsfordeling og organisering er en forutsetning for å oppnå en best mulig arbeidsdag.