Vår Historie


SET Elektro AS er et privateid firma som leverer elektrotjenester innen områdene samferdsel og installasjon. Selskapet sysselsetter ca. 100 personer og hovedkontoret ligger på Sem utenfor Tønsberg. Vi har også en avdeling i Drammen og prosjektkontorer i Porsgrunn og på Ås.

Kundeporteføljen har en overvekt av kunder fra offentlig sektor og større entreprenører, men består også av mindre nærings og privatkunder.

SET Elektro AS er NS.EN ISO 9001:2015 sertifisert og bruker MEF’s kvalitetssystem som dekker kravene til kvalitetsstyring av virksomheten på en slik måte at både myndigheter, kunder og andre interessepartnere skal kunne ha tillit til leveransen av våre tjenester.

Systemet tilbyr elektronisk rapportering (sjekklister, vernerunder, avviksmeldinger) fra applikasjoner via smarttelefoner (APP), nettbrett og PC. Dette for å sikre at planlagte prosjekter blir i henhold til de krav som er gitt av bestiller/oppdragsgiver og i henhold til gjeldende myndighetskrav.

Hele virksomheten er Miljøfyrtårnsertifisert og oppfyller krav til arbeidsmiljø, miljøvennlige innkjøp, avfallshåndtering, energisparing og transportplanlegging. Vi utnytter ressursene godt, forurenser lite og setter et mindre økologisk fotavtrykk enn andre i samme bransje.

Godkjenninger:

  • NKOM Ekomnett autorisasjon (EKOM)
  • ISO 9001:2015 sertifisert
  • Miljøfyrtårn nr. 8349
  • Sentralgodkjenning på brann – nød og ledelys klasse 3
  • StartBANK Id: 144659
  • Godkjent opplæringsbedrift med aktive lærekontrakter
  • El kontroll godkjent i standerne NEK 405-1-2-3 og 4