Kontakt oss

Telemarksavdelingen ligger sentralt lokalisert i Vallermyrene Leir i Porsgrunn. Den ble etablert i 2015. Vi er i dag ca. 20 stk..

I tillegg til drifts og vedlikeholdsavtaler med flere kommuner så har vi mange nærings og privatkunder. Vi har også hatt store prosjekter med bl.a ombygging av legevakt i Kragerø Kommune, Rehabilitering av 166 bad for LABO, ny belysning i Gjepenshallen og nytt nødlysanlegg ved Marienlyst Sykehjem i Kragerø.

SET Elektro - Porsgrunn
Adr. Vallermyrene Leir 13
3946 Porsgrunn


Kontakt avd. Porsgrunn

Telefon: 35 10 11 01

e-mail: post@set.no