Carine Backlund

28. mai 2021

Viken Fylkeskontrakt

SET elektro har nå signert en 5 års avtale med Viken Fylkeskommune på drift og vedlikeholdsavtale av over 19 000 veilyspunkter i områdene Follo, Romerike, Asker […]
21. mai 2021

Trafikksikringstiltak i Porsgrunn Sentrum

SET Elektro er godt I gang med trafikksikringstiltak i sentrum av Porsgrunn. Det blir montert hev senk pullerter på strategiske punkter i sentrum slik at det […]
19. mai 2021

Fagbrev

Vi gratulerer Håkon med bestått fagbrev, og vi er stolte over å ha fått frem enda en dyktig fagarbeider i bedriften!
30. april 2021

SET Elektro har signert kontrakt med Vestfold & Telemark fylkeskommune.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikehold av elektro på vegnettet, beredskap og mindre nyetableringer av eller i elektriske anlegg, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, […]